InduMate Karlstad AB startade verksamheten i maj 2017 av Rickard Bodin och Henrik Haltorp som själva är svetsare och montörer sedan många år. De driver företaget tillsammans och arbetar främst som projektledare. Men ofta deltar båda i det praktiska arbetet ute på fältet.

Tack vare Rickards och Henriks egna, långa erfarenheter av det praktiska arbetet hittar de skickliga, noggranna och effektiva medarbetare – den viktigaste tillgången företaget har.

Det faktum att båda två i många fall medverkar rent konkret ute på olika arbeten ger en mängd fördelar för våra kunder. Inte minst att vi kan ta omedelbara beslut om oväntade situationer uppstår. Chefen är ju redan på plats.

Om InduMate Karlstad AB