InduMate Karlstad AB

Vårt arbetsområde kallas ”industrimontage”, för de flesta en halvt obegriplig benämning. Här är ett försök att kortfattat beskriva vad vi gör:

  • Vi installerar, demonterar, flyttar, byter ut, underhåller, reparerar alla typer av mekanisk utrustning som t.ex. fläktar, pumpar, motorer och maskiner.
  • Vi bygger olika typer av konstruktioner av stål och andra metaller.
  • Vi monterar, servar och underhåller bl.a. byggkranar, hissar och medicinsk utrustning för sjukvården.
  • Vi demonterar maskiner och andra konstruktioner och genomför bl.a. uppmärkning, registrering och packning/emballering för vidare transport.
  • Vi mäter upp och riktar maskiner och utrustning med laser och annan kvalificerad mätutrustning.
  • Vi hyr ut personal när kund t.ex. har produktionstoppar eller oplanerad personalfrånvaro.

…och mycket, mycket mer. Om du ändå undrar om vi kan hjälpa dig, kontakta oss gärna och fråga!